Zapis daty w umowie

Zapis daty w umowie

2.11.2023
2.11.2023

Dzień dobry, w jakiej formie pisze się datę w umowie? Samymi cyframi czy zapis cyfrowo słowny? Dokładnie chodzi o zdanie na początku umowy: „zawarta w dniu ..................”.

Pozdrawiam

Zapis daty w umowie nie jest w żaden sposób znormalizowany. Może być on wyłącznie cyfrowy bądź cyfrowo-słowny.

Wszelkie ważne dla umowy zapisy chroni się przede wszystkim przed sfałszowaniem, przeróbką. Zapisy czysto cyfrowe są na to szczególnie narażone. Dlatego też np. kwoty pieniężne zapisuje się nie tylko cyfrowo, lecz także – jako dopisek w nawiasie – słownie. Zapisany cyfrowo miesiąc także „uodporni” umowę na jakąkolwiek manipulację w tym zakresie.

Dodatkowo w zapisie dnia stosuje się – w wypadku pojedynczej liczby oznaczającej dzień – tzw. zero wiodące, które utrudnia dostawienie innej cyfry i tym samym sfałszowanie daty dziennej, por. lepiej: 01 października 2023 r. niż 1 października 2023 r.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego