Zapis godzin z minutami oraz pomiar czasu

Zapis godzin z minutami oraz pomiar czasu

19.05.2023
19.05.2023

Czy są reguły odnośnie zapisu liczbowego – kiedy z kropką, a kiedy z dwukropkiem.

Zawody rozpoczęły się o godz. 11:00. Zwyciężył zawodnik, który przebiegł 1500 m w czasie 4:30,05, co oznacza, że biegł w tempie 3:00 min./km.

Wszystko napisałem z dwukropkami (poza oczywistym przecinkiem). Czy gdzieś powinny być kropki? Czy to jest dowolne?

W cyfrowym zapisie godziny z minutami liczbę minut podaje się zasadniczo po kropce, np. 7.45. W publikacjach niebeletrystycznych i niespecjalistycznych dopuszcza się zapisywanie liczby oznaczającej minuty po dwukropku, np. 17:45.

W zapisach pomiaru czasu liczby oznaczające godziny, minuty i sekundy oddziela się od siebie dwukropkiem (bez spacji), np. 7:11:57 (= 7 h 11 min i 57 s). Dziesiętne części sekundy oddziela się od sekund przecinkiem, np. 4:57,1 (= 4 min 57 s i 1/10 s).

Przywołane w pytaniu wypowiedzenia mogłyby przyjąć następujący kształt pisowniowy:

  • Zawody rozpoczęły się o godz. 11.00 (lub 11:00). Zwyciężył zawodnik, który przebiegł 1500 m w czasie 4:30,05, co oznacza, że biegł w tempie 3 min/km.

Oznaczanie zerowej wartości sekund (3:00) jest zbyteczne, jeśli w tekście nie porównuje się tej wielkości z innymi niezerowymi wartościami czasu w zakresie sekund. Po międzynarodowym oznaczeniu minut (min) nie stawia się kropki.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego