Zapis nazwy firmowej na pieczątce

Zapis nazwy firmowej na pieczątce
2.06.2017
2.06.2017
Chciałam się dowiedzieć, czy należy lub nie, ująć w cudzysłów na pieczątce nazwisko np. PPP im. NARUTOWICZA.
Pozdrawiam
Ewa
Zasadniczo w wielowyrazowych nazwach własnych, które składają się z określenia charakteryzującego oraz nazwy indywidualnej, ów drugi człon można – nie jest to jednak obligatoryjne – wyróżnić cudzysłowem, np. Polskie Biuro Podróżny „Orbis”, Polskie Linie Lotnicze „Lot”. Niewskazane jest natomiast użycie cudzysłowu wówczas, gdy nazwę indywidualną wyróżniamy pismem wersalikowym, por. Polskie Biuro Podróżny ORBIS, Polskie Linie Lotnicze LOT.
Powyżej opisane zasady nie mają jednak zastosowania, gdy nazwa indywidualna jest nazwą własną osobową poprzedzoną określeniem imienia lub jego skrótem. W takich wypadkach nazwa patrona instytucji, firmy, organizacji itp. powinna się składać z imienia (lub inicjału) i nazwiska zapisanego bez użycia cudzysłowu i bez wyróżnienia typograficznego w postaci pisma wersalikowego. Poprawny zapis to: PPP im. Gabriela Narutowicza lub PPP im. G. Narutowicza.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego