ancestor

 
ancestor
13.05.2010
Witam serdecznie,
zdarza mi się napotkać w polskich tekstach słowo ancestor, oznaczające przodka, jednak nie udało mi się go znaleźć w dostępnych słownikach. Czy to zapożyczenie z angielskiego, czy też raczej wyraz, który funkcjonował kiedyś w polszczyźnie, a obecnie już niemal wyszedł z użycia? Czy występuje w jakimś oficjalnym źródle?
Angielskie ancestor ma źródło w starofrancuskim ancestre, a to pochodzi od łacińskiego antecessor, które wywodzi się od czasownika antecedere 'poprzedzać'. Słowo antecessor było w użyciu w polszczyźnie, figuruje na liście haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oraz Słownika polszczyzny XVII i 1. połowy XVIII wieku, a nawet jeszcze w tzw. słowniku wileńskim z 1861 r. Słowo ancestor, jeśli się rzeczywiście pojawia w polskich tekstach, jest współczesnym zapożyczeniem z angielskiego. Wprowadzając dziś do polszczyzny angielskie pożyczki o rodowodzie łacińskim, przywracamy jej poniekąd wyrazy dawno zapomniane i przyczyniamy się do jej powtórnej latynizacji. Dla osób, którym zapożyczenia angielskie wydają się szczytem nowoczesności, wniosek taki może być zaskakujący.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego