bierne uczestnictwo

bierne uczestnictwo

14.07.2021
14.07.2021

Dzień dobry. Od dłuższego czasu nurtuje mnie problem "biernego uczestnictwa" albo "biernej partycypacji". Słownik podaje definicję uczestnictwa jako «brać w czymś czynny udział, współdziałać w jakiejś akcji». Czy zatem można w czymś biernie "brać czynny udział"? Czy słusznie uczestnictwo i partycypacja są używane jako synonimy?

Pozdrawiam

Tomasz

W języku ogólnym wyrażenie bierne uczestnictwo może zostać uznane za oksymoron. Natomiast w językach specjalistycznych bardzo często tworzy się terminy, w których zestawia się nazwy czynności z przymiotnikiem bierny w znaczeniu ‘niewykazujący inicjatywy; obojętny, niezaangażowany’, np. bierne palenie, bierna eutanazja. Chodzi tu zazwyczaj o większą precyzję znaczeniową, por.


Ubezpieczyciel zapewnia osobom ubezpieczonym organizację oraz pokrycie kosztów leczenia związanych z chorobą, wypadkiem lub obrażeniami ciała, które wystąpią w następstwie biernego uczestnictwa w działaniach wojennych lub aktach terroru za granicą.


W wypadku tego zapisu z umowy ubezpieczenia rozumiemy, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia WYŁĄCZNIE osób, które nieświadomie, mimowolnie, niechcący, przypadkowo itp. doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych bądź aktów terroru.

Ponadto przymiotnik bierny może również wykluczać czyjąś obecność formalną od rzeczywistego zaangażowania, por. np.


Warunkiem koniecznym powodzenia terapii jest aktywne zaangażowanie pacjenta w proces leczenia, a nie jedynie bierne uczestnictwo w sesjach terapii.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego