być w terapii (?)

być w terapii (?)

26.10.2023
26.10.2023

W ostatnim czasie zauważyłem wśród ludzi użycie sformułowania „być w terapii” jako oznajmienie informacji „być w trakcie procesu terapii”. Do tej pory wydawało mi się, że poprawne jest użycie przyimka "na" (przynajmniej potocznie), chociaż „być na terapii” może brzmieć bardziej jak „być w danej chwili na sesji terapeutycznej”. Moje pytanie brzmi: czy możemy powiedzieć w terapii, czy zamiast tego powinniśmy zawsze doprecyzować, mówiąc „w trakcie procesu terapeutycznego” (lub inne podobne sformułowania)? Co z przyimkiem na?

Zwrot być w terapii jest kalką składniowo-frazeologiczną z angielszczyzny, por. to be in therapy. Kalka ta nie jest aprobowana w języku polskim. Poprawnie po polsku powiemy: chodzić, uczęszczać na terapię; poddawać się terapii.

Przyimek na przyłącza nazwy różnego typu zdarzeń, wydarzeń, spotkań czy imprez, w których dana osoba uczestniczy lub zamierza uczestniczyć. W normie wzorcowej obowiązują nas konstrukcje typu: być na sesji terapeutycznej, być na zajęciach z logiki, być na posiedzeniu komisji, być na posiedzeniu zarządu itd. W normie potocznej dopuszczalne są natomiast rozmaite „skróty myślowe”, w których przyimek na jest łączony bezpośrednio z rzeczownikami nienazywającymi wydarzeń, imprez itp., por. np. być na terapii, być na logice, być na komisji, być na zarządzie. Oczywiście nie wszystkie tergo rodzaju konstrukcje są dopuszczalne w normie użytkowej. Zdecydowanie pozanormatywny jest np. zwrot *być na chorobie (poprawnie: chorować, być chorym).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego