do spraw czy od spraw

do spraw czy od spraw

28.03.2022
28.03.2022

Szanowni Państwo,


czy poprawna konstrukcja powinna brzmieć "ekspert do spraw Chin", czy "ekspert od spraw Chin"? Intuicja podpowiada mi, że być może istnieje rozróżnienie semantyczne - znawca Chin, to ekspert od spraw Chin, a osoba zajmująca konkretne stanowisko, to ekspert do spraw Chin. Co na to eksperci w sprawach języka polskiego?

Współczesne słowniki podają zasadniczo dość oficjalne połączenie ekspert w dziedzinie czegoś lub ekspert w zakresie czegoś, por. np. ekspert w dziedzinie biologii molekularnej, ekspert w zakresie łączności. W użyciu jest także konstrukcja składniowa w postaci: ekspert od czegoś, por. np. ekspert od prawa karnego, ekspert od spraw morskich, ekspert od spraw Rosji.

Sfrazeologizowane wyrażenie do spraw (w skrócie: ds.) pojawia się – jak słusznie zauważa korespondent Poradni – przede wszystkim w utartych nazwach stanowisk. Portale z ogłoszeniami o pracy dostarczają tu licznych przykładów, por. np. ekspert do spraw sprzedaży, ekspert do spraw legislacji, ekspert do spraw kontroli technologicznej, ekspert do spraw formalno-prawnych w Zespole do spraw Analiz i Organizacji, ekspert do spraw analizy biznesowo-systemowej w Wydziale Rozwoju.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego