dwa chwasty

dwa chwasty
9.03.2009
9.03.2009
Jaka jest etymologia słowa chwast?
W polszczyźnie są dwa chwasty. Jeden chwast jest obcego pochodzenia (z niem. Quast), występuje w zn. ‘frędzel, kita’, często w formie zdrobniałej chwaścik. Drugi chwast ‘zielsko’ jest rodzimy: najprawdopodobniej pierwotny rzeczownik *xvat-tъ, pochodzący od czasownika *xvatati ‘chwytać’. Kierunek zmian znaczeniowych był następujący: ‘coś chwytającego się’ → ‘roślina czepiająca się’ → ‘zielsko, roślina dziko rosnąca wśród upraw’.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego