etapy w rozwoju polszczyzny

etapy w rozwoju polszczyzny
18.04.2005
18.04.2005
Jakie możemy wyróżnić etapy w rozwoju języka polskiego? Literatura dzieli się na epoki (starożytność, średniowiecze), a język?
Zwykle wyróżnia się dwie epoki: przedpiśmienną i piśmienną, przy czym za umowną datę graniczną uznaje się rok 1136, czyli datę powstania Bulli gnieźnieńskiej – pierwszego dokumentu zawierającego zapis większej liczby polskich wyrazów (nazw osobowych i miejscowych).
W epoce piśmiennej wyróżnia się zwykle 3 doby: staropolską (do przełomu XV i XVI w.), średniopolską (od XVI do ostatnich dziesięcioleci XVIII w.) i nowopolską (od końca XVIII w. do dziś).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego