Wstyd

 
Wstyd
11.07.2019
Szanowni Państwo,
proszę o etymologię rzeczownika wstyd.

Pozdrawiam
Stratos Vasdekis
Może nie od rzeczy będzie przypomnieć, że etymologię interesującego Pana wyrazu bez trudu ustalić można w słownikach etymologicznych języka polskiego, które są ogólnie dostępne w bibliotekach. Tak więc odpowiedź na pytanie o etymologię wyrazu wstyd znajdziemy właśnie w tego typu źródłach. Wiesław Boryś w Słowniku etymologicznym języka polskiego (s. 713) podaje, że wywodzi się on z prasłowiańskiego *stydъ ‘wstyd’ i jest to rzeczownik odczasownikowy od psł. *styděti () ‘wstydzić się’. W staropolszczyźnie było wstydać ‘trapić, nękać, dokuczać’, wstydać się ‘lękać się, odczuwać wstręt, wstyd’.
Obszerne objaśnienie dotyczące historii wyrazu wstyd podała Krystyna Długosz-Kurczabowa w Wielkim słowniku etymologiczno-historycznym języka polskiego (s. 729–730). Zachęcam do lektury tego opracowania.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego