indogermański czy indoeuropejski?

 
indogermański czy indoeuropejski?
30.06.2009
Jedna ze znajomych mi osób w sposób pretensjonalny używa terminu indogermański dla opisania języków indoeuropejskich. Nie znalazłem takiego terminu w przejrzanych słownikach. Został niewątpliwie utworzony od niemieckiego indogermanischen. Analogie z innymi językami, w tym germańskimi (przykładowo: dun. "indoeuropæisk, szw. indoeuropeiska), również nie bronią tego terminu. Czy można uznać, że kontestowanie formy indoeuropejski jest po prostu przejawem germanocentryzmu mojego rozmówcy?
W polskiej literaturze językoznawczej występuje niemal wyłącznie termin języki indoeuropejskie. Początkowo miał on charakter historyczno-geograficzny – języki tej grupy zajęły obszary od Indii na wschodzie po krańce Europy na zachodzie. Choć warto pamiętać, że później rozprzestrzeniły się także na terytorium obu Ameryk i Australii. Termin języki indogermańskie pojawia się rzadko i w specjalnych kontekstach typu „języki aryjskie, języki indoeuropejskie, języki indogermańskie” (por. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego) bądź też z adnotacją, że jest to termin stosowany przez uczonych niemieckich (podobnie jak języki protoaryjskie – przez lingwistów brytyjskich; por. A. Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego).
Motywy posługiwania się terminem języki indogermańskie mogą być różne, np. snobizm i chęć wyróżnienia się, nieznajomość współczesnej terminologii polskiej, oczywiście także germanocentryzm.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!