interfiksy typu –o-, -e-, -i-, -u-

interfiksy typu –o-, -e-, -i-, -u-

15.10.2023
15.10.2023

Chciałem zapytać o etymologię międzyrostków -o- oraz -e- (i ewentualnie innych międzyrostków: -i-‎, -ch-, -u-, -y-). Wiem, że są one pochodzenia prasłowiańskiego (Dobromirъ, čьrnobylь, vojevoda), lecz nie mogę znaleźć ich dalszej etymologii. Czy możliwe jest pokrewieństwo z starogreckim -ο-?

Interfiksy typu –o-, -e-, -i-, -u- są tak dawne jak kompozycje, w których występują. Jeśli mamy np. do czynienia ze złożeniami typu Dobromir, vojevoda o genezie przedpolskiej, to – oczywiście – interfiksy mają taką samą genezę. Należy je wywodzić z języka prasłowiańskiego, a sięgając jeszcze dalej wstecz – z języka praindoeuropejskiego, z którego wyodrębniły się poszczególne rodziny języków indoeuropejskich, w tym języki słowiańskie i języki greckie. W tym sensie interfiksalne prasłowiańskie –o- jest spokrewnione ze starogreckim –o-.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego