jak powiedziano powyżej

jak powiedziano powyżej

13.03.2023
13.03.2023

Chciałabym zapytać, czy w tekście pisanym poprawne jest użycie sformułowania „jak powiedziano powyżej”, czy też słowo „powiedziano” jest odpowiednie wyłącznie do wypowiedzi ustnych?

Z pozdrowieniami

Określenia związane z mówieniem czy wypowiadaniem się są często odnoszone zarówno do tekstów ustnych, jak i pisanych, por. np. wypowiedź ustna lub wypowiedź pisemna. Podobnie jest ze sformułowaniem jak powiedziano powyżej, które może być z powodzeniem stosowane w tekście pisanym, por.

  • Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 2013 r. potwierdził, że pełnomocnictwo jest skuteczne od chwili jego sporządzenia lub – jak powiedziano powyżej – od chwili wciągnięcia do protokołu sądowego.
  • Prawa ochrony środowiska dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska przypomina ten dotyczący podatków, z których – jak powiedziano powyżej – działkowcy są zwolnieni.
  • Testosteron, jak powiedziano powyżej, pozwala eksperymentować z zachowaniem i podejmować ryzyko właśnie dlatego, że osłabia emocję strachu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego