język informatyków i internautów

język informatyków i internautów
8.10.2004
8.10.2004
Jakie są przemiany współczesnej polszczyzny w języku informatyków i internautow?
Są to właściwie 3 pytania w jednym. Zacznijmy od pierwszego.
Zagadnienie przemian współczesnej polszczyzny jest bardzo obszerne i w ramach krótkiej porady nie da się go omówić, polecam niedawno wydany Zarys historii języka polskiego 1939–2000 prof. Ireny Bajerowej.
Język informatyków to specjalistyczna odmiana języka, charakteryzująca się bardzo bogatym i niezwykle szybko powiększającym się zasobem słownictwa. Możemy ją poznawać głównie za pośrednictwem słowników terminologii komputerowej. Wielu przykładów może dostarczyć interesująca publikacja pt. Technika. Multimedialna encyklopedia PWN.
Z kolei język internautów jest językiem środowiskowym, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że istnieje w zasadzie wyłącznie w formie pisanej. Choć mówi się czasem o języku Internetu, w rzeczywistości funkcjonuje on w kilku odmianach, należy wyróżnić co najmniej trzy: (1) język czatów, (2) język poczty elektronicznej, (3) język stron WWW.
Zagadnienia poruszone w pytaniu są bardzo złożone, toteż proszę o ich ściślejsze sprecyzowanie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego