język, naród, państwo

język, naród, państwo
24.11.2004
24.11.2004
Nowy słownik poprawnej polszczyzny podaje, że przymiotnika ormiański używamy w odniesieniu do narodu, a armeński – w odniesieniu do państwa. Czy wobec tego język jest armeński czy ormiański? Czy język należy odnosić do narodu czy do państwa?
Dziękuję za pytanie. Język jest z pewnością ormiański. Dodajmy jeszcze, że Ormianie mieszkający we Lwowie mówili po kipczacku (językiem / dialektem bliższym tureckiemu).
Nazwa języka częściej ma związek z narodem, wspólnotą plemienną, z regionem niż z państwem. Nie było Polski, ale był przecież język polski.
Nadal istnieje wiele języków (i narodów) bez państwa. W Brazylii funkcjonuje, zdaje się, około 180 języków, za to status „języka brazylijskiego” nie jest całkiem oczywisty, często mówi się tylko o brazylijskiej wersji portugalskiego. Również w wielu państwach afrykańskich wielojęzyczność jest czymś codziennym.
Nie zawsze nazwa języka ma bezpośredni, współczesny związek z nazwą narodu lub państwa – współcześnie w Izraelu mówi się po hebrajsku, a naród mówiący tym językiem to Żydzi, niegdyś zwani Hebrajczykami (w mediach często używa się nowej nazwy: Izraelczycy).
Różnie to zatem bywa.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego