język polski przed sądem

język polski przed sądem
28.11.2013
28.11.2013
Szanowni Państwo,
który sąd jest właściwy do rozpoznania kwestii mojego niezadowolenia z obecnego kształtu języka polskiego? Od kogo można domagać się odpowiedzialności za poniesione przeze mnie (wskutek jawnie niekorzystnych dla mnie zasad gramatyki, ortografii i ortoepii języka polskiego) szkody majątkowe i niemajątkowe?
Musiałby Pan najpierw uzasadnić, że za obecny stan polszczyzny odpowiedzialna jest jakaś grupa interesu, która kształtuje nasz język z korzyścią dla siebie i ze szkodą dla Pana. To się może nie udać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego