język polski przed sądem

język polski przed sądem
28.11.2013
28.11.2013
Szanowni Państwo,
który sąd jest właściwy do rozpoznania kwestii mojego niezadowolenia z obecnego kształtu języka polskiego? Od kogo można domagać się odpowiedzialności za poniesione przeze mnie (wskutek jawnie niekorzystnych dla mnie zasad gramatyki, ortografii i ortoepii języka polskiego) szkody majątkowe i niemajątkowe?
Musiałby Pan najpierw uzasadnić, że za obecny stan polszczyzny odpowiedzialna jest jakaś grupa interesu, która kształtuje nasz język z korzyścią dla siebie i ze szkodą dla Pana. To się może nie udać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego