jubileusz + czego

jubileusz + czego

10.06.2023
10.06.2023

Dzień dobry, czy forma „uroczystość jubileuszu [tutaj imię i nazwisko danej osoby]”, na przykład „uroczystość jubileuszu Tomka Sawyera”, jest poprawna? Czy Tomek Sawyer może być posiadaczem uroczystości? Czy może w takim wypadku należałoby traktować jego samego jako wydarzenie? A może jednak poprawną wersją jest sformułowanie: „uroczystość jubileuszu [jakiegoś wydarzenia np. urodzin] Tomka Sawyera”?

Rzeczownik jubileusz wymaga przydawki dopełniaczowej w postaci rzeczownika nieżywotnego, por. np. jubileusz (+ CZEGO?) biblioteki, muzeum, orkiestry, szkoły, zespołu; czyjejś działalności, pracy; istnienia, powstania czegoś; nadania imienia czemuś; pożycia małżeńskiego, ślubu; dwudziestopięciolecia, pięćdziesięciolecia, stulecia czegoś. Nie możemy zatem połączyć omawianego tu wyrazu z nazwą własną osobową.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego