już

już
5.09.2001
5.09.2001
Jaką częścią mowy jest wyraz już?
Może być to przysłówek lub partykuła, zależnie od sposobu użycia. Nie wszyscy gramatycy nadają tym pojęciom jednakowy sens, więc ich opinie co do słowa już mogą się czasem różnić. Nasza odpowiedź jest zgodna z Innym słownikiem języka polskiego PWN, gdzie znaczenie słów przysłówek i partykuła zostało opisane w części wstępnej tomu pierwszego.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego