kalambury

kalambury
29.11.2012
29.11.2012
Jak sie nazywają takie wyrazy? Jaki jest ich cel? Jeżeli jest jakiś sposób ich oceny, czy wszystkie mają sens?
(ocze)kiwanie, (oko)liczność, śmie(r)ci, (w)prost, zł(ot)em, baloni(c)ki

I ostatnie pytanie: czy oba znaczenia powinny mieć odniesienie do tekstu?
Serdecznie pozdrawiam.
(Wszystkie były tytułami wierszy).
Nie są to właściwie wyrazy, tylko przykłady gier słownych, które można zaliczyć do kalamburów. Celem takich gier może być ujawnienie dwuznaczności lub wywołanie efektu humorystycznego. Skoro zacytował Pan tytuły wierszy, to należałoby się spodziewać, że będą one jakoś związane z tekstem. Nie musi być to jednak związek oczywisty. Przyjemność obcowania z wierszem bierze się m.in. z satysfakcji, jaką odczuwamy, rozwiązując zawartą w nim zagadkę.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego