konferencja jubileuszowa

konferencja jubileuszowa

11.10.2022
11.10.2022

Czy jest właściwe określenie: konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia...,

czy nie powinno być raczej: konferencja z okazji jubileuszu 100-lecia..., bo sama konferencja sama w sobie nie jest jubileuszowa?

Oba sformułowania są zasadniczo poprawne, choć drugie z nich jest niewątpliwie precyzyjniejsze znaczeniowo. Oba też są w powszechnym użyciu, por.

 • Konferencja jubileuszowa „25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie”
 • Konferencja jubileuszowa „XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce”
 • Konferencja jubileuszowa XX-lecia kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności WOKiSS
 • Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH
 • Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK
 • Konferencja Jubileuszowa z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (RBBT)

 • Konferencja z okazji jubileuszu 115-lecia SKwP
 • Konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia CBKE
 • Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
 • Konferencja z okazji jubileuszu 55-lecia istnienia Zakładu Psychologii Sądowej IES
 • Konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia IERiGŻ-PIB
 • Konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Andrzeja Chochowskiego
 • Konferencja z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia przyjęcia Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

W pewnym ogólnym sensie przywołana w pytaniu konferencja jest jubileuszowa, ponieważ odbywa się właśnie z okazji jakiegoś jubileuszu. Przymiotniki z przyrostkiem -owy wskazują często bardzo ogólny związek z określanym rzeczownikiem, por. definicję przymiotnika jubileuszowy ‘związany z jubileuszem, odnoszący się do jubileuszu’.

Oczywiście „jubileuszowość” może dotyczyć samej konferencji. Zazwyczaj przy okazji kolejnych, okrągłych edycji danej konferencji wprowadza się do jej nazwy przymiotnik jubileuszowy (ma on wówczas szyk przedrzeczownikowy), por. np.

 • X Jubileuszowa Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
 • X Jubileuszowa Konferencja Coachingu „Rozwój osobisty w erze pandemii”
 • X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Woda, elektrolity, odżywianie, wirusy”
 • XX Jubileuszowa Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
 • XXX Jubileuszowa Konferencja „Awarie budowlane”
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego