krzyżówki

krzyżówki
22.09.2004
22.09.2004
W krzyżówkach wyrazy krzyżują się TĄ SAMĄ literą, niezależnie od wymowy. Cook, Peck, Cinema, Chillon, dach, filc, bicz, Boccaccio, Crécy – każdy z każdym można skrzyżować literą C, natomiast Crécy z jeżem już się nie skrzyżuje, bo É / E to INNA litera. Proszę o opinię językoznawców – niezależną od umów pomiędzy krzyżówkowiczami – co do tego, czy mamy do czynienia z TĄ SAMĄ czy z INNĄ literą w przypadkach: Andrić i ćma (Ć) – Jancsó, Miró i łódka (Ó) – wajśja, aśrama, Śiwa, śliz (Ś).
Językoznawcy powiedzą, że ó węgierskie, hiszpańskie i polskie nie jest tym samym. Ale przedstawione przykłady (i wiele innych, które można by podać) nie są identyczne. Na przykład w wywodzących się z hinduskiego wyrazach wajśja, aśrama, Śiwa występuje polskie ś, są to bowiem transkrypcje z alfabetu niełacińskiego.
Ustalenie, czy litera jest ta sama, czy inna, zależy też od płaszczyzny, na jakiej rozpatrzymy problem. Pod względem graficznym w podanych przykładach mamy identyczny znak ó (ta płaszczyzna zwykle najbardziej interesuje krzyżówkowiczów), pod względem pełnionej funkcji – na pewno nie. To samo dotyczy znaków w wyrazach Andrić i ćma.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego