łamać reguły albo zasady

łamać reguły albo zasady

3.04.2023
3.04.2023

Która forma jest (bardziej) poprawna: „Reguły są po to, żeby je łamać” czy „Zasady są po to, żeby je łamać”?

Dziękuję!

D.

Łączliwość leksykalna czasownika łamać – złamać pozwala na obie konstrukcje: łamać reguły i łamać zasady. Oba wypowiedzenia są więc na równi poprawne. Ponadto czasownik (z)łamać w ogólnym znaczeniu ‘nie stosować się do jakichś norm lub ustaleń’ tworzy kolokacje z rzeczownikami: celibat, dyscyplina (klubowa), embargo, konstytucja, konwencja, pakt, prawo, praworządność, regulamin, rozejm, traktat, ustawa; konwenanse, normy, obietnice, porozumienia, postanowienia, procedury, przepisy, przykazania, ustalenia, zakazy, zapisy, zobowiązania.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego