na bazie

na bazie
27.06.2001
27.06.2001
Wydawnictwa poprawnościowe dość powszechnie krytykują wyrażenie na bazie. Czy jednak sformułowania, które powstały jako – prawdopodobnie – efekt walki z tym wyrażeniem: topnik oparty na kalafonii czy napój na podstawie wody oligoceńskiej można uznać za poprawne?
Nie ma nic złego w wyrażeniu na bazie, gdy używamy go, aby wskazać na substancję będącą podstawowym składnikiem czegoś, np. topnik na bazie kalafonii. Użycie takie zostało już usankcjonowane w słownikach, np. w Słowniku wyrazów kłopotliwych, Nowym słowniku poprawnej polszczyzny i Innym słowniku języka polskiego (wszystkie wydane przez PWN). Natomiast cytowane przez Pana sformułowania są przykładem zmiany na gorsze, podyktowanej być może troską o język, ale nie popartej znajomością faktów. Stanowczo odradzamy więc napoje na podstawie wody oligoceńskiej.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego