na poświęta, na powakacje, od przedwojny

na poświęta, na powakacje, od przedwojny
29.06.2013
29.06.2013
Jaką częścią mowy są wyrazy w wyrażeniach: na poświęta, od przedwojny, na powakacje. Jak należy je odmieniać, np. „Od powakacji do poświąt nie będę się z nim widział”? Czy mają one charakter potoczny? A może są nieprawidłowe?
Kierując się kontekstem składniowym i zasadami odmiany wyrazów w polszczyźnie, można by z zacytowanych wyrażeń wypreparować rzeczowniki: poświęta, powakacje i przedwojna. Pożytek stąd jednak wątpliwy, gdyż rzeczowniki te nie funkcjonują swobodnie i zdanie, które Pan zbudował, budzi we mnie takie same wątpliwości jak w Panu.
W słownikach wyrazów poświęta, powakacje ani przedwojna nie znalazłem, nie udało mi się też znaleźć wymienionych w pytaniu wyrażeń, w których są one używane. Są to zresztą wyrażenia dość rzadkie: spośród nich tylko od przedwojny jest obecne w NKJP, a i to tylko kilka razy.
Trudno powiedzieć więc, czy są poprawne. Moim zdaniem należy je traktować jako nieco potoczne związki frazeologiczne: w powieści, reportażu, tym bardziej w prywatnym liście nie powinny się spotkać z naganą. Nie użyłbym ich jednak w oficjalnym dokumencie, np. sprawozdaniu, wniosku lub CV.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 29.06.2013
    Nawiązując do ostatniej porady, chciałbym zauważyć, że wyrażenia na poświęta (obocznie na po świętach) oraz na powakacje (obocznie na po wakacjach) zanotował Wielki słownik ortograficzny PWN.
    Michał Kunik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego