najwięcej polskich liter

najwięcej polskich liter
18.03.2013
18.03.2013
Jakie polskie słowo zawiera najwięcej polskich znaków diakrytycznych?
— lumay, wierny subskrybent poradni
Nie wiem, nie interesowało mnie to, ale jestem pewny, że czytelnicy poradni wiedzą i że zechcą podzielić się z nami swoją wiedzą.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 1. 17.03.2013
  Wyrażeniami, które zawierają najwięcej polskich znaków (i nie tylko polskich, a charakterystycznych dla danego alfabetu) są pangramy. Myślę, że wśród tych wyrażeń czytelnik znajdzie taki, który będzie polskich liter zawierał wyjątkowo dużo.
  Paweł Chmielewski
 2. 18.03.2013
  Na to pytanie można odpowiedzieć, sięgając po dane zawarte w Słowniku gramatycznym języka polskiego (www.sgjp.pl).
  Zakładam, że pytający uważa za słowo ciąg liter alfabetu polskiego bez dywizu i spacji. Najdłuższym słowem polskim złożonym z samych znaków diakrytycznych wydaje się być żółć. Trzyliterowych jest kilka: łóż, łżą, żąć, żął itd.
  Najwięcej (sześć) różnych takich liter zawiera kilka słów, z których najnaturalniej brzmi współdźwięczność (współdźwięcznością). Inne przykłady: żółciopędność, półciężkość, brązowożółtość (i ich formy narzędnikowe).
  Najwięcej (siedem) takich liter zawierają słowa: żółtoróżowością (żółtoróżowość) i różowożółtością (różowożółtość).
  Zapewne, wykorzystując rozmaite kombinacje złożeń, można stworzyć poprawne słowa, które zawierają jeszcze więcej liter ze znakami diakrytycznymi.
  W tekstach polskich znajdziemy inne przykłady, które mogłyby zainteresować pytającego, ale są to wyrazy, które nie pojawiają się w słownikach, np. Ćśśśśśśśś.
  Robert Wołosz, Uniwersytet w Pécsu
 3. 18.03.2013
  Na uwagę zasługuje 7-literowy wołacz czasownika żółcić z podwójną partykułą wzmacniającą -ż(e), czyli żółćżeż! (6 polskich znaków), a także np. biernik rzeczownika półciężarówka: „Taką półciężarówkęś (7) ty kiedy prowadził?”. Jednak bezkonkurencyjne są słowa, których budulec to liczebniki – korzystając z zasad słowotwórstwa, otrzymujemy takie w pełni poprawne słowa, jak: „Z tą pięćdziesięciopięcioipółlatkąście (8) się już spotkali”, „Z tysiącpięćsetpięćdziesięciokrotnościąśmy (9) mieli do czynienia po raz pierwszy”. Ową -krotność można praktycznie dowolnie powiększyć, można też zamienić ją na lepszą o jedno ą -kątność (czyli cechę wielokąta mającego daną liczbę kątów) itd.
  Michał Gniazdowski
 4. 18.03.2013
  Słowa, które mają najwięcej polskich znaków diakrytycznych w stosunku do swojej długości:
  łażącą, łożącą, łóżmyż, łóżże, łżącą, żąłeś, żęłaś, żółcą, żółcę, żółć

  Korzystałem ze słownika slowa-win.txt, który znalazłem kiedyś, gdzieś w internecie. Pewnie to nie jest najlepsze źródło, ale może wystarczy.
  Krzysztof Kołodziejczyk
 5. 18.03.2013
  Chciałbym spróbować odpowiedzieć na zadane kilka dni temu pytanie: jakie polskie słowo zawiera najwięcej polskich znaków diakrytycznych?
  Niewątpliwie na uwagę zasługuje wyraz żółć – złożony wyłącznie z liter diakrytyzowanych. Oprócz niego można wymienić np. niedołężność, różowożółty (żółty z odcieniem różowym), różowo-żółty (różowy i żółty), żółtość i… nienotowaną przez słowniki różowożółtość.
  Patrycjusz Pilawski
 6. 18.03.2013
  Na tym kończymy wymianę opinii o słowach mających najwięcej polskich liter (w skrócie: ogonków). Tak duża liczba głosów pokazuje, że apel o niepomijanie polskich liter w korespondencji elektronicznej, wystosowany z okazji ostatnich obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, nie trafia w próżnię. Nawiasem mówiąc, akcji, której patronuje Rada Języka Polskiego, nadano nazwę „Język polski jest ą-ę\'\', w której ostatnie „słowo\'\' też składa się wyłącznie z polskich liter.
  Zważywszy na to, że ogonek to jedno z niewielu zapożyczeń z polszczyzny znanych w różnych językach, możemy być z naszych ogonków dumni.
  Redakcja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego