nasz chleb słowiański

 
nasz chleb słowiański
15.10.2004
Witam,
Interesuje mnie etymologia słowa chleb. Brzmi ono prawie jednakowo we wszystkich (lub prawie wszystkich?) językach słowiańskich. Podobieństwa występują też w językach germańskich i romańskich. Już zupełnie inaczej np. w łotewskim i estońskim. Ale chodzi mi przede wszystkim o „nasz” słowiański chleb.
Powszechnie przyjmuje się, że chleb to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański (por. czes. chléb, słowac. chlieb, ros. chleb, ukr. chlib, słoweń. hléb, sch. hlëb), kontynuant prasłowiańskiego *xlebъ. Dalsza etymologia jest niepewna. Jedni (Aleksander Brückner, Franciszek Sławski) widzą tu prastarą pożyczkę z germańskiego *hlaiba, inni (Andrzej Bańkowski) – ewentualny związek z sanskr. kliba – (lit. klibti). Jest to zapewne zapożyczenie rzeczowe, tzn. nazwa przywędrowała do naszych przodków Prasłowian wraz z desygnatem, który nazywała.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego