nazwiska na -uk

 
nazwiska na -uk
4.01.2002
Jakiego pochodzenia są nazwiska z końcówką -niuk, np. Dowhaniuk, Dobrzysyniuk?
Nazwiska z -uk są pochodzenia ukraińskiego. Sufiks ten tworzył patronimika od imion, nazw zawodów, apelatywów (prawobrzeżna Ukraina). Obecnie niezwykle upowszechniony jest w Polsce. Nazwiska na -uk noszą 300662 osoby. W apelatywach spotykamy -uk (w gwarach z pogranicza polsko-litewskiego) w ekspresywnych formach typu psiuk, lokajczuk. Niekiedy (rzadziej) -uk może być wariantem -uch, np. chamciuch lub chamciuk. Dowhaniuk to na pewno z genezy nazwisko ukraińskie.
Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego