nielusy

nielusy
16.05.2013
16.05.2013
Z jakiego języka wywodzi się słowo nielusy? Czy jego antonimem jest słowo lusy?
Funkcjonujący dziś tylko w gwarach przymiotnik nielusy 'nieruchawy, niezgrabny, gnuśny' jest wyrazem polskim, utworzonym od zapożyczonego w średniowieczu rzeczownika śrwniem. lust 'upodobanie, radość, uciecha, rozrywka, hulanka'. Początkowo przymiotnik miał postać nielusny, a następnie przeszedł w nielusy. Przymiotnik bez negacji lusy 'zgrabny, zwinny, żwawy' jest wtórny, nowszy.
Zasięg występowania zarówno wcześniejszego nielusy, jak i późniejszego jego antonim lusy jest ograniczony do polszczyzny regionalnej.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego