niźli, odejma Norwid

niźli, odejma Norwid

19.02.2024
19.02.2024

Szanowni Państwo, czy mogą Państwo wyjaśnić znaczenie słów „niźli” i „odejma” we fragmencie „Fortepianu Szopena”?

„I byłeś, jako owa postać, którą

Z marmurów łona,

Niźli je kuto,

Odejma dłóto

Genjuszu, wiecznego Pigmaljona!”.

Z góry uprzejmie dziękuję!

Krzysztof

Norwidowskie niźli < niżli < niż-li należy w tym kontekście odczytywać jako zanim, nim. Takie znaczenie znajdujemy sporadycznie w tekstach staropolskich. Forma odejma to – jak się wydaje – synonim formy odejmuje. W tym fragmencie Fortepianu Szopena Norwid porównuje grę (akt twórczy) Fryderyka Szopena do pracy antycznego rzeźbiarza Pigmaliona nad posągiem Galatei, a i jego samego (tj. Szopena) do arcydzieła sztuki będącej wytworem geniuszu, a zarazem jego upostaciowaniem.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego