Czy słoń to słusznych rozmiarów koń?

Czy słoń to słusznych rozmiarów koń?

2.04.2024
2.04.2024

Mój kolega twierdzi, że wyraz "słoń" jest skrótem od "słusznych rozmiarów koń". Czy ma rację?

Słoń nie ma nic wspólnego – w sensie etymologicznym – z koniem. Pochodzenie wyrazu koń jest prasłowiańskie, por. formę *końь. Tymczasem rzeczownik słoń, który pojawia się w różnych językach słowiańskich, został najpewniej zapożyczony w prasłowiańszczyźnie z jakiegoś języka orientalnego, por. tureckie i kurdyjskie słowo arslan ‘lew’. Dawni Słowianie przenieśli to określenie na inne zwierzę, które znali tylko ze słyszenia. Nie można też wykluczyć związków z prasłowiańskim czasownikiem *slan’ati (sę) w znaczeniu ‘pochylać się, opierać się’, por. polskie słaniać się (w zn. ‘zataczać się, chwiać się’).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego