podział bojowy

podział bojowy
30.03.2024
20.12.2014
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać o etymologię słowa podział bojowy. Pracuję w Straży Pożarnej i tym zwrotem określa się strażaków pracujących w jednostce ratowniczo gaśniczej – takich, którzy jeżdżą do pożarów. Większość osób skraca tę formę i aby powiedzieć, że nie pracują w biurze, mówią: pracuję na podziale, jestem podziałowcem. Jakie jest pochodzenie tego zwrotu i dlaczego nie mówi się np. podział biurowy?
Etymologia słowa podział jest jasna, pochodzi ono od czasownika podzielić, ten od dzielić, a ten ma źródło w prasłowiańskim wyrazie, którego kontynuantem jest dziś słowo dział. Co bardziej zastanawia, to dlaczego podział bojowy, a nie oddział bojowy. Zostawiam to pytanie bez odpowiedzi, może ktoś z czytelników poradni pomoże. W słownikach – nowych ani starych – nie znalazłem niczego, co by naprowadzało na ślad. Języki grup zawodowych mają swoje osobliwości, ale osobliwości takie mają też swoje źródło, pytanie więc, dlaczego podział, nie oddział, jest zasadne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 30.03.2024

    Jestem strażakiem w zakładowej jednostce ochrony przeciwpożarowej i również zastanawiałem się nad etymologią podziału bojowego. Moja teoria: Straż pożarna od zawsze była i jest obecnie formacją/jednostką „zmilitaryzowaną”, zaczynając od rzymskich Militia Vigilum, a na obecnych jednostkach kończąc. PSP, OSP, zakładowe/lotniskowe/terenowe straże pożarne i służby ratownicze, itp., z definicji są to jednostki umundurowane — jest to zdefiniowane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W związku z tym mają strukturę oraz w dużej części nazewnictwo zaczerpnięte z wojska. Na tej podstawie wywodzę, że słowo podział jest to skrócona forma słowa pododdział, analogicznie do skrótu baon dla słowa batalion, czy też ppanc. (pepanc) od słowa przeciwpancerny

    Pozdrawiam

    Krzysztof Chojnacki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego