polisa

polisa

10.06.2024
10.06.2024

Szanowni Państwo!

Nie mogę niestety w słowniku etymologicznym Brucknera znaleźć słowa polisa. Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy by podzielić się dokładniejszą wiedzą jakie jest pochodzenie tego słowa? Lub chociaż od jakiego słowa ono pochodzi (bo wątpię iż od greckiego polis).

Kreślę z Szacunkiem

Jakub Biskup

W Słowniku etymologicznym języka polskiego A. Brücknera polisa nie mogła się znaleźć, ponieważ w tym słowniku podawana jest etymologia przede wszystkim wyrazów rodzimych (o genezie prasłowiańskiej) oraz dawnych zapożyczeń, a polisa została zapożyczona do polszczyzny dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. Jej geneza jest następująca: pol. polisa < fr. police d’assurance ‘dowód umowy asekuracyjnej’, XVII w. < fr. police ‘kwit-certyfikat’, XIV w. < wł. polizza ‘kwit’ < st.-weneckiego podissa < grec. apódeixis ‘dowód’. Jest to, jak łatwo zauważyć, tzw. zapożyczenie wędrowne, a współcześnie – internacjonalizm.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego