porządek alfabetyczny

porządek alfabetyczny
18.07.2003
18.07.2003
Dzień dobry. Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakim miejscu w spisach alfabetycznych należy umieszczać wyrazy (nazwiska) rozpoczynające się od liter, których nie ma w polskim alfabecie. Chodzi mi tutaj o takie litery, jak C lub S z różnymi „daszkami”, niemieckie „umlauty”, szwedzkie literki z małymi kółeczkami u góry itp. Czy je traktować, jakby nie miały tych dodatków, i umieszczać między innymi wyrazami na S, C itp., czy raczej – po zakończeniu spisu – dajmy na to, na S – sporządzić spis na Ś (to jeszcze polski alfabet) i dopiero spis na S z daszkiem? To drugie wydaje mi się bardziej sensowne, ale spotykam często tę pierwszą wersję.
Z pozdrowieniami
Wiele zależy od tego, komu i do czego taki spis ma służyć. Na ogół jednak – czy to w encyklopediach, czy w katalogach bibliotecznych – litery różniące się tylko obecnością obcych znakamów diakrytycznych (daszków, ptaszków, akcentów itp.) traktowane są identycznie, tak jakby nie zawierały tych znaków. Pozostaje oczywiście pytanie, jak uszeregować np. litery a, á, â, ă, ä, a więc w jakiej kolejności ułożyć słowa różniące się tylko nimi. Być może rozstrzyga to jakaś polska norma, ale w praktyce nie przez wszystkich jest stosowana. W słownikach polskich na przykład wyrazy są porządkowane alfabetycznie według zasady „litera po literze”, a gdy ta prosta zasada nie wystarcza, decyduje chyba stopień znajomości słowa (wyrazy szerzej znane mają pierwszeństwo).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego