poselstwo

poselstwo

24.10.2022
24.10.2022

Dzień dobry,

w języku angielskim występuje słowo the Message, które można tłumaczyć m.in. jako «wiadomość, przesłanie, poselstwo». W kontekście historycznym, chciałbym przetłumaczyć na „poselstwo”. Słowo „poselstwo” wydaje się być archaizmem. Czy w języku polskim można zastosować zwrot „przekazano poselstwo” w sensie np. władca państwa, król wysłał list (z pewną treścią) dyplomatyczny do innego władcy? Wydaje mi się, że tak, ale poproszę o opinię i podanie źródła z literatury.

Pozdrawiam

Daniel M

W polszczyźnie rzeczownik poselstwo oznacza – w omawianym tu historycznym kontekście – po pierwsze ‘grupę osób wysłanych w celu załatwienia określonej misji, sprawy urzędowej lub prywatnej’ (por. np. Na Wawel przybyło poselstwo z Pomorza), a po drugie samo ‘zadanie, misję, jakie powierzono do załatwienia wysłannikowi’ (por. np. Posłowie wołoscy zbliżyli się do króla, pokłonili mu się z wielkim respektem i zaczęli przedkładać swoje poselstwa). Oznacza to, że list dyplomatyczny może być elementem składowym załatwianej w ramach poselstwa sprawy, ale mianem poselstwa nie można określić samego tylko dokumentu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego