przez i bez

przez i bez
22.04.2009
22.04.2009
Jaka jest etymologia przyimka przez? W pol. gwarach mamy formę bez, po ros. czerez, w słow. cez i chyba dodatkowo spokrewniony z nim wyraz cesta (droga, podróż). Czy pol. forma pochodzi od tego samego ps. pierwowzoru, czy jest jakimś naszym wynalazkiem?
W języku prasłowiańskim były przyimki *perzъ i *bezъ, kontynuowane w polszczyźnie w formie przez i bez, przy czym niekiedy (w dawnych czasach w języku ogólnym, a współcześnie już tylko w gwarach) były używane zamiennie (np. przez las bez czapki i bez las przez czapki).
W prasłowiańszczyźnie był też przyimek *čerzъ ← *čersъ, zachowany m.in. w rosyjskim czerez, słoweńskim čerź, serbochorwackim črëz; nieobecny w języku polskim.
Rzeczownik cesta ‘droga’, występujący głównie w językach południowosłowiańskich, jest etymologicznie związany z przymiotnikiem czysty. Cesta to dosłownie ‘oczyszczona, czysta (droga, wolne przejście)’.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego