przydawka wyróżniająca?

przydawka wyróżniająca?
6.09.2004
6.09.2004
Niedawno zetknąłem się z określeniem przydawka wyróżniająca. Nie znalazłem wyjaśnienia w żadnym słowniku, prosiłbym więc o informację, co wyrażenie to oznacza, i ew. przykłady.
Łączę wyrazy poważania.
Byłoby najlepiej, gdyby spróbował Pan w przybliżeniu określić źródło tego określenia. Ogólnie wiadomo, że przydawka określa rzeczownik przez podanie cechy i że cecha ta może wyróżniać nazywany obiekt, lecz nie przypominam sobie, bym zetknął się z terminem przydawka wyróżniająca. Chyba że chodzi o przydawkę wyodrębniającą, która wyznacza zakres wyrazu określanego, np. kontakty służbowe (które z kontaktów?), człowiek podejrzany (jaki człowiek?).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego