psychologiczny a psychiczny

psychologiczny a psychiczny

10.06.2023
10.06.2023

Mam wrażenie, że przymiotnik „psychologiczny” jest stosowany błędnie w wyrażeniach typu: „mechanizmy psychologiczne” czy „odporność psychologiczna”. Czy nie chodzi tu o mechanizmy i odporność „psychiczną”?

Szanowna Pani,


przymiotnik psychologiczny jest – zgodnie z normą polszczyzny ogólnej – używany w dwóch zasadniczych kontekstach znaczeniowych. Po pierwsze – w odniesieniu do psychologii jako nauki, por. np. eksperyment, test; problem psychologiczny; metoda, metodologia psychologiczna; konsultacja, diagnoza, pomoc, poradnia, terapia psychologiczna; badanie, dociekanie, narzędzie, pojęcie, ujęcie psychologiczne; wsparcie psychologiczne. Po drugie – w odniesieniu do ogółu procesów psychicznych, zachodzących w charakterach i umysłach konkretnych ludzi, por. np. chwyt, wpływ psychologiczny; bariera, manipulacja, pułapka psychologiczna; napięcie, uzależnienie psychologiczne.

W tych kontekstach znaczeniowych używane jest – także w psychologicznej literaturze naukowej – wyrażenie mechanizm psychologiczny, por. np.

  • Specyficzne korelaty i ogólny mechanizm psychologiczny zespołu stresu pourazowego u ratowników medycznych.
  • Mechanizm psychologiczny obecny w umyśle każdego z nas, czyli o dysonansie poznawczym.
  • Projekcja – co to za mechanizm psychologiczny?
  • Motywacja to mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie określonego celu.
  • Jaki mechanizm psychologiczny pośredniczy między czasem zamieszkania a siłą stosunków sąsiedzkich?
  • Freud stwierdził, że to normalny mechanizm psychologiczny i pojawia się u dzieci między trzecim a piątym rokiem życia.

Pojęciem mechanizmu psychicznego posługuje się psychologia ewolucyjna w odniesieniu do ‘zespołu procesów zachodzących w umyśle jednostki i tworzących jednocześnie ten umysł’.

W kontekście cech człowieka jako istoty psychicznej rzeczywiście częściej stosowany jest w polszczyźnie ogólnej przymiotnik psychiczny, por. np. ból, kryzys, uraz, wstrząs psychiczny; blokada, kondycja, odporność, równowaga, wytrzymałość psychiczna; cierpienie, napięcie, obciążenie, załamanie, zmęczenie, uzależnienie psychiczne.

Jak pokazuje jednak to porównanie, w języku ogólnym przymiotniki psychologiczny i psychiczny występują czasami wymiennie w określonych kolacjach, por. np. napięcie, uzależnienie psychologiczne albo napięcie, uzależnienie psychiczne.


Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego