pułapki na rodaków

pułapki na rodaków
1.05.2014
1.05.2014
Szanowni Państwo!
Przygotowuję projekt edukacyjny na temat stanu współczesnej polszczyzny w moim mieście. Wraz z koleżankami planujemy przeprowadzenie wśród mieszkańców testu językowego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim w różnych grupach docelowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o propozycję kilku pułapek językowych, które mogłybyśmy umieścić w naszym teście. Z góry serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku,
Maja Piskadło
A małoż to pułapek w archiwum naszej poradni, w Słowniku wyrazów kłopotliwych i w różnych poradnikach językowych! Nie wiem, jaka ma być konstrukcja testu, ale można kazać szukać błędów w tekście. Na przykład w zdaniu: „Wujostwo wyjechało zagranicę” są dwa błędy.
Mam wątpliwości, czy w teście mającym opisany przez Panią cel należy w ogóle zastawiać na respondentów pułapki. O naszej kompetencji językowej świadczy wiele czynników, także umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach (a niekoniecznie w ekstremalnych).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego