rampampuła

rampampuła

29.04.2024
29.04.2024

Szanowni Państwo,

zastanawia mnie etymologia słowa rampampuła – wiem tylko tyle, że jest to pejoratywne określenie kobiety, jednak czy odnosi się do jakichś szczegółowych cech zachowania, ubioru czy sposobu bycia?

I jeszcze w temacie rampampuły – jak brzmi celownik tego słowa: rampampule czy rampampuli?

Wyraz rampampuła ma niejasną genezę i etymologię, trzeba też dodać, że nie notują go żadne słowniki ani współczesnej, ani dawnej polszczyzny. Wydaje się, że funkcjonuje głównie (a może wyłącznie?) w przestrzeni internetowej w wypowiedziach mających charakter okazjonalnych komentarzy do seriali telewizyjnych, opisów wydarzeń ze świata celebrytów bądź indywidualnych wspomnień. W tych wypowiedziach wyraz rampampuła występuje w następujących znaczeniach: ‘kobieta o niezbyt atrakcyjnym wyglądzie’, ‘starsza służąca’, ‘początkująca gwiazdka filmowa’, ‘dziecięce przezwisko nadawane przez chłopców dziewczynkom’, a nawet ‘imię kozy’. Ten rozrzut znaczeń jednoznacznie wskazuje na to, że rampampuła to neologizm i okazjonalizm o nacechowaniu emocjonalnym – zwykle lekko pejoratywnym, ale także żartobliwym lub pobłażliwym. Postać fonetyczna wyrazu wskazuje na swego rodzaju dźwiękonaśladowczą jego genezę, co jest częste w odniesieniu do potocznych, slangowych, środowiskowych neologizmów. Dla porównania można tu podać następujące przykłady: trambambula ‘gra w piłkarzyki’(z gwary środowiskowej), krampampula ‘rodzaj ponczu’ (nazwa występująca w powieści J. Bieniasza pt. Edukacja Józia Barącza), Brambambul‘ imię postaci bajkowej’ (nazwa występująca w programie telewizyjnym dla dzieci pt. Poselstwo króla Brambambula). Jeśli chodzi o celownik tego wyrazu, to ma on postać rampampule w wypadku, gdy mianownik ma postać rampampuła. Pojawia się jednak także oboczna postać tego wyrazu, tj. rampampula, i celownik tej formy ma postać rampampuli, łatwo więc tu o pomyłkę.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego