romunek

romunek
24.04.2006
24.04.2006
W legendzie pewnej mapy topograficznej z 1839 r., którą widziałem, znajdował się termin romunek. Czy mógłbym prosić o jego wyjaśnienie?
Pozdrawiam,
Piotr Michałowski
Niestety, w dostępnych mi leksykonach, encyklopediach i innych tekstach źródłowych nie znalazłam terminu romunek. Sama postać wyrazu wskazuje na jego niemieckie pochodzenie (cząsteczka -unek to spolonizowana forma niemieckiego -ung). Jednak nie udało mi się ustalić pierwowzoru tego zapożyczenia. Znajomość znaczenia kontekstowego terminu romunek byłaby zapewne pomocna w ustaleniu pochodzenia wyrazu.
Pozdrawiam serdecznie
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
Nie wiem, jaki teren znajduje się na mapie ani kto ją sporządzał, ale pragnę zauważyć, że w historycznej ziemi dobrzyńskiej rumunek to ‘oddzielne gospodarstwo poza zwartą zabudową wsi’, ewentualnie skupisko domów poza wsią, czyli odpowiednik tzw. kolonii.
Słowo to można prawdopodobnie albo wywodzić od rumowiska, albo wiązać z niemieckim Raum ‘miejsce’, räumen ‘wyprowadzić się (m.in.)’.
Postać romunek mogła powstać w wyniku typowych dla XIX wieku wahań fonetyczno-ortograficznych, wywoływanych przez sąsiedztwo spółgłosek sonornych, czyli także r i m.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego