róść – rosnąć

róść – rosnąć

14.10.2023
14.10.2023

Dzień dobry,

dosyć często widzę w Internecie sformułowanie „serce rośnie”, co wg mnie jest błędem. Jan Kochanowski pisał, że „serce roście” w znaczeniu takim, iż się raduje. Znajomy próbuje mnie przekonać, że „rość” to znaczy również rosnąć, więc związek frazeologiczny „serce rośnie” jest poprawny. Moim zdaniem nie jest. Chciałbym prosić o opinię.

J. Kochanowski pisał „serce roście”, ponieważ w ówczesnej polszczyźnie ten czasownik miał następującą odmianę: stpol. róść – rostę – rościesz – roście... W tej odmianie zaszły zmiany polegające na przekształceniu tematu fleksyjnego czasownika: róść > rostnąć > rosnąć, rostę > rostnę > rosnę, rościesz > rostniesz > rośniesz, roście > rostnie > rośnie... Dziś zatem, gdyby Kochanowski żył, to napisałby serce rośnie. Oczywiście czasownik róść / rosnąć miał i ma podstawowe znaczenie ‘rozwijać się, zwiększając swe wymiary’, ale w połączeniu frazeologicznym serce roście / rośnie chodzi o „wzrost emocjonalny”, polegający na potęgowaniu się uczuć dobrych, a w szczególności radości. Fraza Kochanowskiego uzyskała funkcję skrzydlatego słowa i powinna być przytaczana w swej historycznej, oryginalnej postaci, jeśli do jego tekstu w swej wypowiedzi nawiązujemy. Zarazem jednak trzeba podkreślić, że słowniki współczesnej polszczyzny notują frazeologizm serce komuś rośnie ‘ktoś cieszy się z czegoś’, który powstał zapewne jako modyfikacja frazy poety. Możemy zatem używać obu postaci tego związku frazeologicznego.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego