różności

różności
19.06.2001
19.06.2001
Mam 3 nurtujące mnie pytania. Oto one:
1. Która forma jest poprawna: tobie czy ci? A jeśli tobie, to czy w każdym wypadku?
2. Dlaczego mówi się „Pojadę na Ukrainę”, ale „Pojadę do Polski"? Od czego to zależy?
3. Która forma jest poprawna: spóźniać czy spaźniać?
Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
Ad 1. Obie formy są poprawne, choć nie są wymienne. Formy tobie używa się tylko w pozycji akcentowanej (np. „Tobie łatwo wszystko przychodzi"), a formy ci używa się w pozycji nieakcentowanej (np. „Łatwo ci wszystko przychodzi"). Stąd wynika na przykład, że nie można formy ci użyć na początku zdania.
Ad 2. Wybór zależy wyłącznie od tradycji. Nazwy kilku krajów używane są z przyimkiem na, są to: Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa (do nich dochodzą jeszcze niektóre państwa-wyspy, np. Kuba). „Słownik wyrazów kłopotliwych” PWN w haśle: „Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina” wyjaśnia tę kwestię obszerniej.
Ad 3. Forma spaźniać się to regionalizm małopolski. Pierwszeństwo należy dać zatem formie spóźniać się.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego