różności

różności
29.06.2001
29.06.2001
Szanowni Państwo,
Mam kilka pytań:
1. Jaka pisownia jest poprawna: (a) basen (Basen) Morza Śródziemnego czy (b) rejon (Rejon) Pacyfiku?
2. Czy używa się r.żeńskiego od rzeczownika nabywca?
3. Czy można zaczynać zdanie od „Ale…”?
4. Ludzie nie używający (czy nieużywający) produktów danej marki…? Ludzie nie jadający (czy niejadający) płatków…?
Z góry dziękuję za pomoc,
Anna Kobylska
Ad 1. Rzeczowniki basen ani rejon nie wchodzą w skład nazwy własnej, więc należy je pisać małą literą.
Ad 2. Teoretycznie forma żeńska od nabywca powinna brzmieć nabywczyni – jak dawczyni od dawca. Jednak w praktyce jest ona bardzo rzadko używana.
Ad 3. Oczywiście, i często się tak robi. Ale (sic!) nie musi Pani się do tego zwyczaju stosować.
Ad 4. Teraz to już naprawdę wszystko jedno. Do niedawna pisownia takich wyrażeń zależała od ich znaczenia, ale ostatnie zmiany w ortografii sprawę uprościły. Por. Nowy słownik ortograficzny PWN, par. [168].
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego