samobójstwo

 
samobójstwo
17.09.2001
Tłumaczę książkę na temat samobójstw. Są tam m.in. krótkie rozważania nt. historii angielskiego słowa suicide. Proszę o informację nt. historii polskiego samobójstwa lub o wskazanie źródła, gdzie mogłabym takie informacje znaleźć. Dziękuję.
Anna Tanalska-Dulęba
Samobójstwo ma strukturę przejrzystą: samo- + -bójstwo. Ta druga cząstka, występująca też np. w słowach zabójstwo czy królobójstwo, ma związek z rzeczownikiem bój.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego