słownictwo pochodzenia obcego

słownictwo pochodzenia obcego

14.10.2023
14.10.2023

Chciałbym zapytać o statystykę pochodzenia słownictwa języka polskiego (tutaj britannica.com/topic/English-language/Vocab dla j. ang.). Wyobrażam sobie, że to bardzo trudne zadanie oszacować taką „ogólną” etymologię ale może ktoś już próbował?

Hipoteza – większość słów ma źródło „słowiańskie” (nieformalnie – chodzi o grupę języków słowiańskich a może SCS?). Problem zapewne można rozpatrzyć na trochę bardziej ogólnym poziomie podrodziny języków bałtosłowiańskich.

Z poważaniem

Dobromił Pszenny

O ile mi wiadomo, nie ma przeprowadzonych badań statystycznych dotyczących liczby zapożyczeń leksykalnych w zasobie języka ogólnopolskiego. Na podstawie zbioru słownictwa uwzględnionego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego można szacunkowo przyjąć, że zapożyczenia obejmują ~20-30 % tego zbioru. Najliczniejszy podzbiór stanowią genetyczne latynizmy (do 10%), a następnie w zbliżonej liczbie galicyzmy, germanizmy i anglicyzmy. Zatem niewątpliwie słownictwo rodzime stanowi większość zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny (80-70%). Przez słownictwo rodzime należy rozumieć te jednostki leksykalne, które język polski odziedziczył z wcześniejszych faz rozwojowych (przedpolskiej, prasłowiańskiej i praindoeuropejskiej) oraz te, które powstały na gruncie języka polskiego już w czasach historycznych (w różnych fazach jego rozwoju) i przetrwały do dziś.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego