styczeń ’24

styczeń ’24

10.03.2024
10.03.2024

Szanowni Państwo,

czy można pomijać cyfry w datach z XXI wieku, np. Styczeń '24 zamiast Styczeń 2024?

Z poważaniem,

Izabela D.

Tak, możliwe jest stosowanie tego rodzaju skrótowych oznaczeń cyfrowych, por. np. styczeń ’24, lato ’23, Euro ’24. Warunkiem ich użycia jest to, że z kontekstu musi jasno wynikać, o którym stuleciu jest mowa. Niedopuszczalne jest natomiast ich stosowanie wówczas, gdy tego rodzaju oznaczenia lat miałyby się naprzemiennie odnosić w tekście do różnych stuleci, por. np. wrzesień 1939 r. i luty 2022 r. (a nie: *wrzesień ’39 r. i luty ’22 r.).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego