świecki i święty

 
świecki i święty
30.10.2010
Czy słowo świecki pochodzi od wyrazu świat? Jaka jest etymologia słowa święty?
Przymiotnik świecki rzeczywiście pochodzi od słowa świat, etymologicznie świecki znaczy bowiem 'światowy, związany ze światem, czyli z życiem doczesnym'. Natomiast święty (pokrewny wyrazom święto i świętować) nie ma ze świeckim nic wspólnego – oprócz oczywiście wspólnego nagłosu, który sprawia, że zestawienia typu świecki i święty (będące przykładem aliteracji, tu dodatkowo wspartej przeciwieństwem znaczeń) brzmią atrakcyjnie i nadają się np. na tytuł powieści.
Dla świętego słownik etymologiczny Wiesława Borysia wskazuje domniemane źródło prasłowiańskie i wcześniejsze praindoeuropejskie. Dla świata ten sam słownik podsuwa prasłowiańskie světъ 'światło' jako podstawę. „Z pierwotnego znaczenia 'światło' rozwinęło się wtórne 'świat', przypuszczalnie z wyrażeń typu ujrzeć światło dzienne 'urodzić się, przyjść na świat', wyjść na światło 'stać się jawnym, znanym ludziom (światu)' (...)” (tamże).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego