swoista immunoterapia alergenowa, immuno(terapia) alergenowo-swoista

swoista immunoterapia alergenowa, immuno(terapia) alergenowo-swoista

25.05.2023
25.05.2023

Szanowni Państwo,

mam pytanie — jak należy zapisać termin alergenowo/swoista (terapia) - alergenowo swoista czy alergenowoswoista? W piśmiennictwie medycznym przyjęty jest zapis rozłączny (jako zestawienie, a nie jako przymiotnik złożony) — czy to dopuszczalne? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Z pozdrowieniami,

Anna

Przywołane w pytaniu określenie terminologiczne z dziedziny alergologii, będące polskim ekwiwalentem anglojęzycznego terminu allergen-specific immunotherapy (ASIT), powinno mieć następujące morfologię, szyk i pisownię: swoista immunoterapia alergenowa (skrótowo: immunoterapia swoista, immunoterapia alergenowa, potocznie: szczepienia alergenowe, odczulanie).

Obie przydawki – alergenowy oraz swoisty – w równym stopniu określają rzeczownik immuno(terapia). Jeśliby zatem tworzyć z nich przymiotnik złożony, to z uwagi na równorzędność obu członów powinien on być zapisywany z łącznikiem: immuno(terapia) alergenowo-swoista, por. np.

  • W okresie remisji wskazana jest terapia alergenowo-swoista, która pomaga zmniejszyć wrażliwość na określone bodźce.
  • Immunoterapia alergenowo-swoista w astmie i alergicznym nieżycie nosa.
  • Immunoterapia alergenowo-swoista w leczeniu chorób atopowych została po raz pierwszy opisana przez Curtisa.
  • Immunoterapia alergenowo-swoista mimo swojej skuteczności jest przyczyną stresu i lęku u pacjentów pediatrycznych.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego