tajemnicza osoła

tajemnicza osoła
24.12.2014
24.12.2014
Szanowni Redaktorzy,
uprzejmie proszę o wyjaśnienie etymologii słowa osoła, pejoratywnego określenia na kobietę spotykanego wśród Polaków wywodzących się z terenów Wileńszczyzny i dzisiejszej Białorusi.
Określenia osoła nie notują przeszukane przeze mnie słowniki gwarowe ani ogólne (ale notujące regionalizmy) słowniki języka polskiego. Nie notują go również dostępne mi słowniki języka litewskiego czy języków słowiańskich. W wypadku tego rzeczownika musimy więc pozostać w sferze hipotez. Być może osoła (os’oła?) to żeński odpowiednik rzeczownika osioł używanego również w znaczeniu 'głupiec' (na co wskazywałoby znaczenie) i utworzony niestandardowo na drodze derywacji paradygmatycznej, a nie jak w większości języków słowiańskich sufiksalnej (pol. oślica).
Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego