tylko (lub aż) 100 tysięcy

tylko (lub aż) 100 tysięcy
31.10.2012
31.10.2012
Dzień dobry,
jakie są przesłanki tworzenia rzeczowników odprzymiotnikowych zakończonych na -ość, gdy nie mają nowego znaczenia względem innych, np. inicjatywnośćinicjatywa, mitologicznośćmitologizm, obojnaczośćobojnactwo, ostentacyjnośćostentacja itd.? W słownikach PWN-u brakuje za to wielu słów z nowym znaczeniem, np. taktowność, instynktowność, prowokacyjność, przykrótkość itd. Mógłbym przykładowo utworzyć sobie rzeczowniki introwertyczność, ekstrawertyczność?
Pozdrawiam
Przytoczył Pan przykłady z internetowego Słownika języka polskiego PWN, wcześniej wydanego drukiem jako Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Myślę, że w tytule wersji drukowanej kryje się odpowiedź: wydawnictwo chciało zamieścić w jednym tomie jak najwięcej wyrazów. Część z nich podano bez definicji, jakby w założeniu, że czytelnik sam się domyśli ich znaczenia. W pewnych wypadkach zadanie czytelnika jest łatwe (por. rzeczowniki odprzymiotnikowe na -ość), w innych trudniejsze. Rzecz zrozumiała, że słownik ów nie nadaje się do tego, by z jego pomocą oceniać różnice między wyrazami bliskoznacznymi (a może równoznacznymi?), jak ostentacyjność i ostentacja. Różnic między nimi należy szukać w większych słownikach lub w korpusach językowych.
Ma Pan rację, że w słowniku nie wyczerpano listy polskich wyrazów. Ale też nie taki był zamiar – wyrazów miało być tylko (lub aż) 100 tysięcy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego